MASTER UDDANNELSE2020-07-06T14:11:28+02:00

Chok Release Master Uddannelse

Du får nøglen til at løsne op for chok der trods meget viden om området og diverse behandlingsformer, ikke har kunne fjernes. Du får redskaber til at hive chokket op med roden og sætte lys på de blokeringer, som klienten ikke selv er opmærksom på, har holdt dem tilbage i livet.

Den tid vi lever i, kalder på nye terapiformer der forstærker den mentale sundhed. Der er opstået et større behov for selv at tag hånd om den behandlingsform der tiltaler det enkelte menneske. Ønsker du en overbygning på din faglighed, så du selv kan forløse chok hos dine klienter, patienter eller borgere, så er Chok Release metoden et kraftfuldt supplement til din faglighed.
En Chok Release Master evner at spotte fastlåst energi (Chok) både i selve kropssproget, i menneskers formuleringer og i energien omkring mennesker.

Når du er uddannet Chok Release Master, har du mulighed for at blive henvist til henvisningslisten og danmarkskortet sammen med andre Chok Release Masters.

JEG SKAL MED PÅ UDDANNELSEN!

Du og din Chok Release Master uddannelse har fået en kæmpe plads i mit hjerte.

På alle 5 moduler har jeg suget til mig af din kæmpe erfaring med at forløse chok og traumer og er blevet forundret over, hvor let og kærligt, det kan gøres.

Din lette energi, dit kæmpe nærvær til gruppen og den enkelte i gruppen og din store evne til at formidle med hjertet, vil have en meget stor plads i mit virke som fremtidig psykoterapeut.

Maja Schaumann-Hansen - Ergoterapeut og 3.års Psykoterapeut stud.

Da jeg så denne mulighed fandtes, havde jeg en helt let og kærlig fornemmelse af, at det var “The missing link” i min “værktøjskasse”.

Jeg har primært, som målgruppe, psykisk sårbare, som ikke føler sig hørt eller mødt i psykiatrien eller indenfor den sociale sektor. Jeg har følt, at jeg kunne hjælpe dem langt, men har ligesom manglet det, der kunne trække den vigtigste splint ud af deres system.

Jeg har brugt Chokrelease på nuværende og tidligere “klienter” med stor effekt.

Jeg kan på det varmeste anbefale Chok Release – med Nadia Ferhat og hendes kærlige urkraft, ved roret.

Birgitte Kongskov Leth - Mulighedscoach

Sikken rejse !!

Selv for en ‘gammel’ terapeut med 20 års erfaring i psykiatrien og flere videreuddannelser på CV’et; har dette været et træningsforløb, der har givet mig indblik i nye metoder; der på sin vis overgår min allerede ‘tunge værktøjskasse’.

Jeg er metodemæssigt beriget, forløst af egen chok og dybt taknemmelig over at være introduceret til denne kærlige, blide og effektive metode til at forløse selv svære fastlåste senfølger efter chok….

Tak, Nadia

Birgitte Sørensen - Ergoterapeut & Psykoterapeut

Jeg kan ikke få hænderne ned! Hver undervisningsgang har Nadia formået at lege det, vi har lært, ind i os på en let og kærlig måde.
De fleste forbinder chok- og traumebehandling med noget tungt og smertefuldt. Det, vi lærer, er at det skal være let og kærlighedsfyldt.

Når klienten er færdig, er de fyldt med kærlighed, og bobler af livsglæde. De har sluppet den stivnede energi, så kreativiteten kan starte. De mærker deres power kommer igen.
Det er blevet så sjovt at være psykoterapeut, fordi klienten mærker forskellen hurtigt (…) Klienten behøver kun at komme få gange, fordi det er så virkningsfuldt.

Flemming Bogø - Psykoterapeut

“Jeg har deltaget i Chok Release Master med en baggrund som Essentiel Integrativ Psykoterapeut. For mig er der ingen tvivl om, at det er en meget lys og løftende vej til opløsningen af et chok. Det har understreget vigtigheden af, at viden om chok formidles konkret og praktisk så klienten også forstår sig selv og sine reaktioner.
Identificering af et chok bevirker, at kan det opløses – og som jeg foretækker det: På den lyse måde, som er Chok Release tilgangen, der løfter og sikrer, at klienten ikke retraumatiseres.

Chok Release frisætter ikke bare energi, men giver ofte klienten nye veje i livet. For når fortid, nutid og fremtid ikke længere er ét, bliver “tyngden” transformeret til ny energi, ny selvbevidsthed og nye måder at se og forstå verden og sig selv på.”

Winnie Rehné

Aldrig før i mine 14 år i den terapeutiske verden har jeg oplevet en teknik (Chok Release), som er så virksom og forløsende på en blid og nænsom måde.For mit eget vedkommende har jeg mærket, hvordan forløsningen af det første chok førte mig videre fra chok til chok som ‘perler på en snor’.For hvert chok, som er blevet forløst, har jeg følt mig mere og mere hjemme i mig selv.
Tak til Nadia for at dele sine teknikker med ‘verden’ omkring hende.

Og tak fordi jeg fik lov til at specialisere mig på netop dette område. Af hjertet tak!

Babette Madvig - ID-psykoterapeut

Det som har overrasket mig mest på uddannelsen, er hvor lidt der skal til før mennesker får chok. Får vi ikke forløst disse chok, bliver det til chok med chok på. Det som har overrasket mig mest på uddannelsen er, hvor lidt der skal til, før vi som mennesker får chok. Får vi ikke forløst disse chok, bliver det til chok med chok på, som i sidste ende kan gøre os syge.

Det har for mig været den brik, jeg manglede at forstå som behandler. At kombinerer forståelsen af chok, med øvrige kropsbehandlinger giver en helt anden dybde i sessionerne, fordi vi kan tage udgangspunkt i chokket, frem for blot at arbejde med symptomerne som udløses af chokket.
Jeg har især været glad for undervisningen omkring, hvordan vi kan aflæse, hvor chokket har sat sig hos den enkelte klient. På den måde behøver vi ikke at tale en masse, men kan derimod gå direkte i gang. Hurtigt og effektivt

Tak Nadia for at give din viden videre. Det har været super spændende og lærerigt! Tak fordi du skaber et undervisningsrum, hvor der er plads til at være os. Tak

Mai Smith

Livskriser rummer muligheden for udvikling og transformation, og forvandlingen sker når vi slipper det, som står mellem os og vores værdifulde livskraft.

Det var det, der skete for mig, da jeg i en stressfuld periode opsøgte Chok Release. Efter den første session mærkede en ro i kroppen, som jeg næsten havde glemt fandtes. Undervejs i sessionen slap jeg gamle chok med tilhørende selvsnak og tankemylder, fik genetableret forbindelsen med mit indre flow og var nu på vej tilbage på rette spor.

Min egen erfaring med dette blide, enkle og kraftfulde værktøj Chok Release er, gjorde, at jeg nogle måneder senere var i gang med uddannelsen til Chok Release Master. Det var et berigende og inspirerende forløb, hvor jeg gennem teori og masser af øvetimer med skønne medstuderende, lærte kunsten at spotte og forløse chok og traumer.

Og dette blide, enkle og kraftfulde værktøj en nu en del af det jeg tilbyder de klienter, som kommer i min praksis.

Gitte Jul

Velkommen

Det er med den største fornøjelse jeg præsenterer dig for Chok Release Master uddannelsen.

Jeg har en dyb passion for at alle mennesker har tilgang til deres fulde livskraft og livsmuligheder. Jeg har derfor, og på baggrund af mine studier og mange års erfaringer som psykoterapeut,  skabt Chok Release metoden til at hjælpe og forløse chok og traume, så menneskers vitale livsenergi igen kan flyde frit og ubesværet.

Den nye tids bevidsthed kalder på nye terapiformer i skikkelse af forløsningsteknikker & holistisk healing på celleplan.
Man behøver ikke gå mange mange år i terapi for at forløse chok.

Fælles for den tid vi lever i nu, er at den menneskelige evolution aldrig har bevæget sig så hurtigt som den gør i dag. Denne udvikling skaber både en stor mængde af nye muligheder at være menneske på, nye måder at leve på opstår, vi tænker anderledes, vi agerer ud fra nye værdisæt og drømmer nye drømme.

Men midt i denne fantastiske nye tid, er der samtidig også opstået et  stærkt behov for en ny form for evolutionær støtte til at se og forstå os selv og hinanden ud fra en langt højere bevidsthed end tidligere. Der er behov for nye terapiformer og nye måder at anskue vores fysiske, emotionelle og mentale sundhed på.

Derfor – Er du behandler og ønsker du:

– Nye redskaber i dit arbejde med mennesker?
– Har du klienter, patienter eller borgere der er låst fast i lange sygemeldinger,lange behandlingsforløb, angst, depression eller PTSD?
– På Chok Release uddannelsen får du nye redskaber til at identificere Chok og forløse dem,så klienterne, patienterne & borgerne igen kan mærke deres fulde livskraft.

JEG SKAL MED PÅ UDDANNELSEN!

Uddannelsens 5 moduler:

Modul 1: Grundprincipper for Chok. Symptomer og formidling af Chok

Modul 2: Grundprincipper for essens bevidsthed og Chok transformation. Formidling af Essens

Modul 3: Kalibrering og registering af Chok kulde energi / Chok forløsnings

Modul 4: Kropssprog og kommunikations værktøjer

Modul 5: Børn og chok

Chok Release Metoden:

Chok Release Metodens udgangspunkt er, at vi som mennesker er fuldstændig helstøbte med alle vores instinkter og urkraft fuld power.
Dette indebærer vores egen styrke og livskraft, med alt det skønne som dertil hører.

Både at mærke sin dybe tillid til sig selv og sine omgivelser og at mærke sin egen ikke-fordømmenhed til sig selv og til sine omgivelser. Når du oplever at være ikke-fordømmende over for dig selv OG overfor dine omgivelser, er der intet at frygte. Dette kalder jeg i sin enkle og smukkeste form for vores essens og vores grundkerne. Den vi dybest set er og altid har været og agere i overensstemmelse med os selv.
 Når dette er vores udgangspunkt, så mærker vi også meget tydeligt, når vi mister noget af vores livskraft ved choktilstande og der ved “falder ud af os selv”. Vi mærker dualiteten, vi mærker frygten, tvivlen og uroen.

Når vi er i en Choktilstand, oplever vi angst. Vi er frygtsomme, sårbare, ofte uden en følelse af “fast grund” under fødderne. Chokket har stagneret en del af vores livskraft. Og vi kan opleve os selv som pludseligt modløse og handlingslammet.

Chok Release Metoden arbejder ud fra disse to dualer. Din grundkerne med al din livskraft og din Choktilstand dér, er en del af din grundkerne der er stagneret og frosset. Dit nervesystem kan ikke kende forskel på fortid, nutid eller fremtid. Den reagerer kun på dine sanseindtryk. Altså duft, lugt, billeder, fornemmelser og smag. Når et lignende chok indtryk opstår, vil dit nervesystem igen gå i alarmberedskab, da det tror det samme ville ske igen.

Det er her Chok Release går ind og spotter nøjagtigt hvor Chokket og den gamle indprintning i nervesystemet ligger gemt og der ved forløser det igennem forskellige terapeutiske teknikker.
Chok Release metoden arbejder med at spotte chokket via kropssprog, som altid viser vejen til chokkene, mere end ord og fortolkninger kan hamle op med.

JEG SKAL MED PÅ UDDANNELSEN!

På uddannelsen får du nøglen til:

– At formidle hvad Chok er.
– At formidle hvad Chok symptomer er.
– At kunne spotte Chok og Chok symptomer.
– At skille Chok fra sin egen grundlæggende essenstilstand – sin kerne.
– At kunne mærke og registrere Chok energien og Chok frigivelses energien.
– Effektive og kærlige metoder, hvormed du let og enkelt kan sætte mennesker fri fra det, der har holdt dem fast fra Chokket indtraf.

– En dyb formidling og healingsform, der kan gå direkte ind og frigive gamle blokeringer i nervesystemet.
– At skabe større jordforbindelse og livskraft, så du lettere kan gå ud med det, du er kommet for at gøre her på jorden!
– At skabe balance mellem det jordnære og den høje spirituelle bevidsthed.
– At løsne op for traumer, der trods megen erfaring og diverse behandlingsformer ikke har kunne fjernes.
– At hive traumet op med roden og sætte lys på de blokeringer, som klienterne ikke selv er opmærksom på har holdt dem tilbage hele livet.
– At slippe klienters skyld og skam.

Loven for succes:

Chok blokerer for din livskraft og dit naturlige flow. Chok er en byrde og en sorg for din krop og sjæl. Det er som at kunne flyve, men med vinger så tunge som bly. Det bliver en kamp at flyve, som du ved, du er skabt til, fordi noget blokerer for din naturlige kraft.

Det grundlæggende trin, for at du kan få kontakt til dit højeste potentiale, for at kunne arbejde ud fra din intuition, komme i kontakt med din skaberkraft og din sjæls budskab, er at få frigivet dine fysiske chok.

JEG SKAL MED PÅ UDDANNELSEN!
Redskaber du kan anvende, hvor som helst og når som helst

Undervisningen:

Min undervisningsform er fuld af lethed, humor og  høj faglighed. Jeg er jordnær med en stærk forbindelse med mit klarsyn og intuition.

Jeg underviser i en høj energi med latter og humor. Det er min overbevisning at indlæring skal ske i trygge rammer hvor lethed, humor og kærlighed er grund frekvensen. Det skal være let og lyst at forløse traumer.

Jeg har en eminent evne til at bevæge mig i alle bevidsthedsniveauer, så undervisningen får flest mulige perspektiver og derved opnår størst sammenhæng og mening.

Krav for deltagelse og eksaminering:

Adgangskrav: Du skal have erfaring som coach, psykoterapeut, kropsbehandler, pædagog eller anden daglig terapeutisk, psykologisk eller pædagogisk tilgang til mennesker i din dagligdag. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at skrive til mig for afklaring.

Uddannelsen består af 5 moduler a 2 hverdage – altid torsdage og fredage.

København: Opstart d. Sept.2020

Øvegruppe: Du skal være indstillet på at øve med dine medstuderende imellem modulerne. 20 timer i alt.

Egenterapi: 5 sessioner Chok Release, hos undertegnede eller en af de henviste Chok Release Masters, er en forudsætning for at bestå uddannelsen. Hvis ikke kravene for egenterapi og øvegrupper bliver opfyldt, ville der blive udstedt et Chok Release Formidler kursusbevis, i stedet for et Chok Release Master bevis. 

Hvis man efterfølgende ønsker at opfylde kravene, kan man indenfor 3 måneder gå op til eksamen mod betaling på 2500 kr.

Når du er uddannet Chok Release Master, har du muligheden for at være en del af Chok Release Master community, hvor du får støtte med sparring og et fagligt netværk, hvis du opfylder krav om CVR nr. samt deltagelse i årlig faglig opsummering.

Modulerne er opbygget sådan, at du får en faglig forståelse for de elementer, der ligger til grund for, hvordan et chok opstår, og hvordan du med effektive, kraftfulde og kærlige værktøjer kan forløse andre menneskers chok.

Der bliver skiftevis undervist og trænet i hver enkelt øvelse, så du får forståelsen og fornemmelsen af metoderne helt ind under huden. Det er den eneste måde, du kommer til at mestre disse metoder optimalt på, og med hjertet.

Du får:

– 5 moduler med dybdegående undervisning i konkrete metoder i forløsning af chok.
Undervisningsmateriale til alle 5 moduler.
– Skønne omgivelser at fordybe sig og lære i.
– Nye relationer med andre interessante mennesker med interesse for at hjælpe mennesker til større frihed.
– Alt den erfaring og de metoder jeg har udviklet gennem mine 20 år som terapeut. Det behøver ikke være så svært.
– Når du er færdiguddannet Chok Release Master,kan du blive en del af netværk hvor du får løbende faglig sparring.

Prisen for Chok Release Master uddannelsen er: 26.995 kr. 

JEG SKAL MED PÅ UDDANNELSEN!

Praktisk info:

København

Datoer: 26 -27 Marts 2020

1. Modul: d. 26 – 27 Marts 2020

2. Modul: d.23 – 24 April 2020

3. Modul: d. 28 – 29 Maj 2020

4. Modul: d. 25 – 26 Juni 2020

5. Modul: d. 27 – 28 August 2020

Mundtlig eksamen er 1 time per person. Datoen for denne dag bliver i September 2020. (Datoen fastlægges i marts). Samt 1 kursusdag fra 10.00-16.00 med evaluering, afslutning samt udlevering af eksamensbevis.

Dage: Torsdage og Fredage

Tidspunkter: 10.00 – 16.00

Sted: Faxehus, Gamle Carlsberg vej 16. 1799 København

Jylland – Odder 

Næste hold i Jylland starter i August 2020 – dato endnu ikke fastlagt.

Datoer: 

Dage: Torsdage og fredage

Tidspunkter: 10.00 – 16.00

Sted: Klynggaard, Ballevej 197. 8300 Odder

Kom med!

BESTIL 2 SAMMEN OG SPAR 1000 KR

SÅ får i hver 1000 kr yderligere i rabat. så prisen bliver : 25.995.kr. pr. person.

Hvis du og en ven/veninde/kollega tilmeldes sammen får i begge 1.000 kr. i rabat pr. person. Så det kan godt betale sig at finde en god kollega, en fra dit netværk eller tage en god ven med under armen.

Fordele ved at have en allieret partner:

– Tryghed – I kender hinanden og kan tale fortroligt fra start
– Bekvemmelighed – I kan bruge hinanden mellem undervisningsdagene til jeres øvelser
– Fælles udvikling – I lærer af og med hinanden

JEG SKAL MED PÅ UDDANNELSEN!

Betaling og afbestilling:

Kursusafgiften kan betales over 6 rater, hvor til der lægges 5% af prisen oveni.
Du kan altid ringe og få en snak om eventuelle andre rate-muligheder.
Afbestilling skal ske skriftligt til info@chokrelease.com
Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15% af kursusafgiften.
Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50% i gebyr.
Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.