ONLINE FORLØB2019-10-07T16:25:58+02:00

Chok Release har modtaget fondsmidler

4 ugers gratis online forløb for ofre for trafikulykker og forbrydelser

Chok Release har modtaget økonomisk støtte fra Offerfonden til at udvikle og afholde online-forløb for mennesker udsat for trafikulykker eller forbrydelser.

Formål med online-forløb: At deltagerne opnår kendskab til chok, lærer at identificere et chok, genkender egne chokreaktioner og forstår egne chokmønstre og -adfærd. Deltagerne vil lære hverdagsstrategier, så de bliver i stand til fremadrettet bedre at tage handling og hjælpe sig selv – og således hjælpes til en bedre fremtid.

JA, JEG SKAL MED PÅ ONLINE FORLØBET!

De 4 ugers indhold

Hver uge, i de 4 uger, vil du få adgang til nye videoer, lydfiler, en workbook og reflekterende og indsigtsskabende øvelser i det online space hvor alt materialet ligger. Nemt at overskue og altid med fokus på at skabe nye mestringsstrategier til din hverdag.

Hver uge vil der ligeledes blive uploadet en Q&A video hvor onlineforløbets undervisere giver svar på de spørgsmål der er kommet i løbet af ugen.

Spot et chok

– Symptomer på chok
– De 7 ingredienser
– Grounding

Chok Splint og Kogepladen

– Forklaring af choksplint
at “Sidde fast på kogepladen”
– Fra handlingslammet til ny bevidsthed

Bliv din egen instruktør

– Genkendelse af egen chok del-personlighed
– Nu, nu, nu, nu
– Livsmomenter

Sansernes volumeknap

– Volumeknap til oversansning
– Forskel på biologi og personlighed
– Livskraft og frihed

Gratis at deltage!

Det er gratis at deltage, og du modtager alt materialet automatisk til din e-mail indbakke.
Det eneste du forpligter dig til, er at gennemføre alle 4 uger, og til at besvare en kort evaluering hver uge, inden adgang til næste uges materiale.
Det er 3-4 spørgsmål og ikke mere end det.

Når du tilmelder dig, så skriv gerne lige 3-5 linjer om din chok hændelse og dig selv, så vi kan sikre os at du passer ind i Offerfondens målgruppe.

JA, JEG SKAL MED PÅ ONLINE FORLØBET!

Forståelse af chok og Chok Release

Chok er en fastlåsthed i nervesystemet, hvor kroppen går i alarmberedskab og samtidig lammer al naturlig aktivitet. Chok er en subjektiv oplevelse hos det pågældende menneske og opstår hvis en pludselig hændelse sker og opleves som farefuld. Hvis chokket ikke bliver forløst, vil nervesystemet generalisere og tro at lignende situationer er lige så farefulde. Disse fastlåste chok-reaktioner påvirker det sociale liv på arbejdspladsen, koncentrationsevnen og den naturlige evne til at omstille sig. Man holder det inde i sig selv, er skamfuld over det – og kan miste både arbejde, venner, børn og ægtefælle. Vi arbejder for en øget opmærksomhed og en tidlig indsats for at hjælpe flest mulige mennesker til en bedre fremtid.

Hidtidige erfaringer fra Chok Release viser, at det er vigtigt at arbejde med chok og viser gode resultater i arbejdet med at finde frem til, hvad der er årsagen til chok og få forløst chokket.

Der er mange mennesker med angst, fobier, PTSD, depression og stress, hvor det viser sig at det er et chok, der er rodnet for de reaktioner, de har. Derfor er det vigtigt at finde frem til, hvad der er årsagen til chok og hjælpe offeret til at få forløst dette.

Ved at skabe forståelse for de kognitive reaktioner, er Chok Release med til at skabe nye strategier for nye handlingsmetoder og redskaber til at være tryg i en omskiftelig hverdag.

Om Online-forløbet

Chok Release tilbyder et 4-ugers onlineforløb, som er udviklet til ofre for forbrydelser og trafikofre. Formålet med forløbet er, at målgruppen opnår kendskab til chok, lærer at identificere et chok, genkender egne chokreaktioner og forstår egne chokmønstre og -adfærd. Målgruppen vil lære hverdagsstrategier, så de bliver i stand til fremadrettet bedre at tage handling og hjælpe sig selv – og således hjælpes til en bedre fremtid.

Gennem onlineforløbet arbejder vi med, at deltagerne bliver grounded i deres urkraft, de får jordforbindelse og kan mærke verden indefra og ud og være til stede i nuet. Jo mere de kan mærke sig selv, jo mindre bliver chokkene. Når deltagerne er grounded i sig selv, er de tilstede i øjeblikket og når der kommer noget, der minder om deres fortid – deres chok, kan de handle på det gennem de værktøjer, de får gennem forløbet. Deltagerne går, efter onlineforløbet, ud i verden på en anden måde end tidligere, hvor de kan skelne mellem det, der holdt dem tilbage før i tiden, og de muligheder de kan handle på i dag.

Vi har udviklet en onlineplatform og materiale i form af lydfiler, videoer og øvelser, som vil blive uploadet på platformen. Via platformen kan deltagerne følge ugentlige videoer og lydfiler samt et live webinar, hvor de har mulighed for at chatte med onlineforløbets undervisere og få svar på spørgsmål. På forløbet præsenteres og gennemgås opgaver på video, der efterfølgende kan downloades via systemet og laves hjemme. De lydfiler, der er udviklet til forløbet, styrker deltagernes essens og guider dem på flere måder. Der vil for eksempel være guidninger omkring strategier og metoder til at kunne identificere et chok: Hvordan opstår chok? Hvordan oplever man det indefra? Hvordan håndterer vi det, når vi møder chok igen – når hjernen oplever at vi kan overleve det?

Da forløbet foregår online, vil ofre fra hele landet og udlandet kunne følge forløbet, forudsat, at de taler dansk. Dette giver for eksempel muligheder for mennesker, der geografisk er længere væk fra anden professionel hjælp, for deltagere, der ønsker anden hjælp end offentlig hjælp, deltagere med begrænset tid eller for deltagere, som ikke ønsker ansigt-til-ansigt kommunikation.

JA, JEG SKAL MED PÅ ONLINE FORLØBET!

Skaber og underviser: Nadia Ferhat

Chok Release-metoden er udviklet af Nadia Ferhat som har sammenkogt de mest kraftfulde terapeutiske redskaber til en metode der afhjælper chok, PTSD og traumer, som forhindrer mennesker i at leve deres liv fuldt ud. Nadia er uddannet Essentiel Integrativ Psykoterapeut. Gennem hendes 19 års erhvervserfaring som terapeut, har hun beskæftiget sig med karriererådgivning, kompetenceudvikling, undervisning af kommende psykoterapeuter, fungeret som supervisor og været censor ved Psykoterapeut uddannelsen.

Chok Release-metoden er udviklet på baggrund af mange års erfaringer og med en dyb nysgerrighed for menneskers forandringsprocesser. Nadia Ferhat har haft ca. 45 terapeuter gennem Chok Release Master uddannelsen, over 1000 1:1 sessioner og afholdt kursus for over 50 terapeuter fra organisationen Kvisten. Derudover mentoring-forløb med psykisk sårbare med angst, depressioner og andre barrierer, hvor tidligere chok har været årsagen.