SEMINAR2019-10-16T10:07:27+02:00

Invitation til 1-dags seminar

Chok Release inviterer til seminar for fagprofessionelle/frivillige i kontakt med ofre for trafikulykker eller forbrydelser.
Det overordnede formål med seminaret er at udbrede og styrke viden om chok-reaktioner.

Vi ønsker at styrke den tidlige indsats med at forløse chok/lære at spotte et chok, så flest mulige ofre hjælpes til en bedre fremtid – så tidligt som muligt.
Ved at kunne genkende choksymptomer og blive i stand til at anvende metoden i dit arbejde, kan du guide den chok-ramte til at mestre en tryg hverdag. Og skabe de resultater som du som fagpersonale eller frivillig ønsker dig og ofte måles på.

Chok er en fastlåsthed i nervesystemet, hvor kroppen går i alarmberedskab og samtidig lammer al naturlig aktivitet. Chok er en subjektiv oplevelse hos det pågældende menneske og opstår, hvis en pludselig hændelse sker og opleves farefuld.

Hvis chokket ikke bliver forløst, vil nervesystemet generalisere og tro at lignende situationer er lige så farefulde.

Disse fastlåste chok-reaktioner påvirker det sociale liv på arbejdspladsen, koncentrationsevnen og den naturlige evne til at omstille sig.

Mange holder det inde i sig selv, er skamfuld over det – og kan på sigt miste både arbejde, venner, børn og ægtefælle. Eller miste evnen og troen på at kunne arbejde igen, eller deltage i den pulserende verden udenfor, fordi chokket paralyserer dem, og ofte trigger pludselige chok-reaktioner som ikke er styrkende for hverken dem selv, eller relationen til arbejdsgiver eller kontaktperson.

Man bliver handlingslammet. Og omgivelserne vil ofte opleve det som brudte aftaler, manglende fremmøde, passitivitet og manglende engagement.

Målgruppe, indhold & output

Målgruppe: Fagprofessionelle/frivillige, der er i kontakt med ofre for trafikulykker eller forbrydelser, fx mentorer, sagsbehandlere inden for familie-, social- eller beskæftigelsesområdet, politiet, kriminalforsorgen, personale på hospitaler og inden for psykiatrien generelt, speciallærere, psykoterapeuter og andre med faglig interesse inden for området.

Indhold: Hvordan opstår et chok og hvordan kommer det til udtryk? Grundlæggende viden om chok, choksplinten og chok-reaktioner. Symptomerne på et chok – fase 1, 2 og 3. Viden om hvordan man spotter fastlåsthed​. Viden om forløsning af chok. Lær at formidle, hvad et chok er. Viden om mønstre og adfærd, der udspringer fra chok-tilstande. Værktøjer til målrettet og effektiv dialog ​samt værktøjer til at guide chok-ramte til at mestre en tryg hverdag.

Output: Efter gennemført seminar har du opnået ny viden, lært at videreformidle hvad et chok er og er nu i stand til at spotte et chok. Du har tilegnet dig konkrete dialogværktøjer til at skabe et målrettet samarbejde med en chok-ramt, screene for choksymptomer og formidle effekterne ved at få et chok forløst.

Man behøver ikke være behandler for at kunne hjælpe mennesker ud af chok og fastlåsthed. Man skal blot kunne den simple metode og teknik.
Som fag, og eller kontaktperson til den chok ramte – kan du sagtens lære at mestre teknikken.

Praktisk Info

Seminaret afholdes med aktiv involvering for effektiv læring + efterfølgende live-webinar med opfølgende Q&A.
Ca. 15-25 deltagere pr. seminar. Pris: 1.895,- kr.

Vejle: Tirsdag 12. november, kl. 9-16, lokation endnu ikke fastlåst, men bliver centralt i Vejle.
Aalborg: Torsdag 14. november, kl. 9-16, lokation endnu ikke fastlåst, men bliver centralt i Aalborg.
København: Torsdag 21. november, kl. 9-16, Faxehus på Gamle Carlsberg Vej 16, 1799 København V.
Opfølgning sker via et fælles live-webinar. Dato: primo december. (nærmere info følger).

Tilmelding til info@chokrelease.com med valgt lokation, dato, navn, stilling og virksomhed/organisation + adresse/ean-nummer til faktura.

Chok Release & Offerfonden

Chok Release-metoden er udviklet af Nadia Ferhat, som har udviklet en metode der afhjælper chok, PTSD og traumer. Chok Release afholder 1:1 sessioner, førstehjælp-seminarer for fagfolk og Chok Release Master uddannelsen.

Chok Release har modtaget økonomisk støtte fra Offerfonden til at udvikle seminarer for fagprofessionelle/frivillige i kontakt med ofre for trafikulykker eller forbrydelser.